Filmografia Nowej Huty 1950-1951

 

 

1950 rok

MIASTO NOWA HUTA

Dokument. 35 mm. 5 aktów, 736 m.

Pierwsze osiedla, budowa miasta. Brygady ZMP z transparentem: “Robotnikom Nowej Huty budujemy miasto”. Pochód 1 majowy. Kombinat (plany ogólne, powstawanie pieców, radzieccy inżynierowie  na budowie).

KRONIKI FILMOWE – WFD

PKF 30/50

Temat 3-4. Real. – Forbert, Samucewicz. Roboty ziemne. Panorama po terenie budowy. Zautomatyzowana betoniarka. Budowa mostu, bocznicy kolejowej i osiedla.

PKF 31/50

Temat 3. 50 m. Real. – M. Wiesiołek. Nowe osiedle mieszkaniowe. Defilada lipcowa budowniczych kombinatu. Przemawia Fr. Jóźwiak.

PKF 44/50

Temat 1-2. 34 m. Real. – W. Forbert. Brygady młodzieżowe przy robotach murarskich. Realizacja zobowiązań.

MATERIAŁY ROBOCZE - WFD

Poz. 4425. 120 m. Real. – W. Janik. Plan ogólny budowanych bloków. Prace wykończeniowe wnętrz.

Poz. 4804. 2 pudełka. Real. – Samucewicz. Przekopane koryto rzeki Dłubni. Roboty ziemne. Budowa mostu kolejowego. Praca brygad SP.

Poz. 4829. 440 m. Real. – W. Norbert. Prace przy budowie osiedla. Wykorzystanie maszyn.

Poz. 5069. 60 m. Real. – W. Norbert. Osiedla w budowie, układanie dachów, wyburzanie rudery. Nauka nowych kadr murarskich.

Poz. 5070. 120 m. Real. – W. Forbert. Prace brygad SP.

Poz. 5315. 250 m. Real. – M. Wiesiołek. Budowanie kombinatu. Rozciąganie sieci elektrycznej. Robotnicy brną  po kolana w błocie.

Początek opowieści...

Decyzję o budowie największego w Polsce kombinatu metalurgicznego i związanego z nim nowego miasta prezydium Rządu podjęło 17 maja 1947 roku, gdy powołano Komisję ds. Budowy Nowej Huty przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego oraz Działu Projektowania Nowej Huty przy Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego “Biprohut”  w Gliwicach. Dyskutowano o niej także podczas kongresu zjednoczeniowego PPR i PPS. Na początku 1948 roku podpisano umowę z ZSRR na dostarczenie dokumentacji technicznej. 24 lutego 1949 roku podjęto ostateczną decyzję o lokalizacji (Józef Cyrankiewicz poinformował o niej w Krakowie 2 czerwca 1949 roku podczas Woj. Konferencji PZPR), by następnie przystąpić do akcji wywłaszczania chłopów z gospodarstw utrzymujących się z uprawy niezwykle żyznej gleby.

Kombinat i nowe osiedla powstawały na terenie liczącym 76,42 km˛.

Budowa zaplecza mieszkaniowego miała wyprzedzić budowę kombinatu o 2 lata. Chciano uniknąć tymczasowego zasiedlania baraków, więc robotnicy mieli początkowo mieszkać u okolicznych gospodarzy. Postanowiono przystąpić do budowy natychmiast, “nie czekając na artystyczne projekty architektoniczne”. Generalnym projektantem Nowej Huty mianowano Tadeusza Ptaszyckiego, który został przeniesiony z Warszawy do Krakowa. Ledwie zaczynał organizować swoją pracownię, a już nalegano by rozpocząć kopanie pierwszych fundamentów,  bez czekania na plany.

Ewa Zamorska – Przyłuska, miesięcznik “Architektura i Biznes” nr 7/99

1951 rok

KIERUNEK - NOWA HUTA

Dokument. 35 mm. 1 akt. 361 m. Scen. – Artur Międzyrzecki.  Reż. – Andrzej Munk. Zdj. – Jerzy Chluski. Muz. – Tadeusz Baird. Montaż  – Ludmiła Protasewicz.

Film pokazuje powstawanie kombinatu i miasta Nowa Huta oraz młode kadry pracowników. Rzecz ukazana w propagandowym sosie. Pouczające i śmieszne.

Prod. WFD (F. 291).

ZWIĄZKOWCY ANGIELSCY W POLSCE

Reportaż. 45 m. Materiał do cyklu filmów “Polska dzisiejsza”. Tematem jest pobyt angielskich związkowców w Nowej Hucie.

KRONIKI FILMOWE WFD

PKF 17/51

Temat 3-4. 31 m. Real. – W. Johannes. Panorama po budowanym osiedlu. Prace zbrojeniowe. Roboty ziemne. Budowa kanału i śluzy. Młodzież przy pracy. Masówka. Podejmowanie zobowiązań.

PKF 19/51

Temat 2. 49 m. Real. – Fuchs, Verocsy. Osiedle. Ludzie wybierają się na pochód 1 majowy. Kobiety zostawiają dzieci w żłobkach.

PKF 46/51 Temat 3-4. 45 m. Real. – Chluski, Pyrkosz. Nowe bloki, nowe ulice. Różne ujęcia budowy kombinatu.

MATERIAŁY ROBOCZE - WFD

Poz. 5491. 125 m. Real. – W. Johannes. Mieszkańcy Nowej Huty spędzają niedzielę na pracy przy budowie i porządkowaniu osiedla. Po skończonej pracy wspólne śpiewy.

Poz. 5498. 60 m. Real. – W. Johannes. Budowa osiedla. Zebranie murarzy w sprawie zobowiązań 1 majowych.

Poz. 5516 i 551. 70 m. Real. – W. Johannes. Panorama – widok budowy kombinatu. Tereny pod budowę w Pleszowie i Ruszczy. Kurne chaty, wiejskie pola, walące się zabudowania.

Poz. 5519. 180 m. Real. – W. Johannes. Budowa kanału i śluzy dla kombinatu.

Poz. 5521. 120 m. Real. – W. Johannes. Fundamenty osiedla, budowa, gotowe bloki, obok chaty wiejskie. Panorama po osiedlu.

Poz. 5542. 170 m. Real. – W. Johannes. Budowa osiedla, różne prace, układanie cegieł, duża ilość betoniarek.

Poz. 5546. 130 m. Real. – W. Johannes. Mechanizacja prac budowlanych.

Poz. 5549. 150 m. Real. – W. Johannes. Cegielnia w Nowej Hucie. Różne ujęcia. Kobiety przy pracy.

Listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u