Filmografia Nowej Huty 1977-1982

1977 rok

WALCOWNIA BLACH HiL

Reportaż, 16 mm, czas proj. 17 min. Scen. i real. – Kazimierz Kudroń.

Film o sytuacji gospodarczej kombinatu z cyklu “Proces optimum”.

Prod. TVP (Oddział w Krakowie).

1978 rok

JEDEN Z 460

Dokument, 35 mm, 1 akt, 289 m. Scen. i reż. – Jerzy Ziarnik. Zdj. – Jerzy Chluski. Montaż – Ludmiła Godzjaszwili, Barbara Romanowska.

Sylwetka posła Kazimierza Kurasia, jednego z 460 posłów VII-ej kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, brygadzisty, na oddziale przygotowania węgla Huty im. Lenina. Poseł Kuraś podczas swoich codziennych zajęć, między innymi w czasie prac w komisji przemysłu ciężkiego, maszynowego i hutnictwa.

Prod. WFD (F. 2952).

URSZULA

Reportaż, 16 mm, czas proj. 17,30 min. Scen. – Alicja Zawadzka. Real.  – Alicja Zawadzka. Zdj. – Aleksander Wasilewicz.

Film o młodej dziewczynie rozpoczynającej pracę w zawodzie nauczyciela. Ujęcia realizowane w nowohuckiej szkole, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a także w mieszkaniu bohaterki.

Prod. TVP (Oddział  w Krakowie).

1979 rok

JUTRO

Film fabularny (absolutoryjny), 35 mm, czas proj. 10,30 min. Scen. i reż. – Jerzy Ridan (opieka pedagogiczna Wojciech J. Has). Zdj. – Andrzej Jeziorek. Muz. – Andrzej Krzanowski. Montaż – Janina Ostrowska. Wykonawcy: Grażyna Czapla, Małgorzata Potocka, Andrzej Jurczak, Ryszard Dreger.

Film o ludziach szukających pracy w Nowej Hucie.

Prod. PWSFTviT /kopia filmu nie zachowała się w całości/.

MIASTO NOWA HUTA – DZIELNICA RÓŻ

Reportaż, 16 mm, czas proj. 18,30 min. Real. – Maciej Szumowski. Zdj.      – Andrzej Jaskowski.

Film o mieście Nowa Huta zrealizowany z okazji 30-lecia HiL.

Prod. TVP (Oddział  w Krakowie).

TEATR LUDOWY

Reportaż, scen. i real. – Krzysztof Miklaszewski, ok. 30 min.

Film o historii Teatru Ludowego w Nowej Hucie.

Prod. TVP (Oddział  w Krakowie).

OJCIEC ŚWIĘTY

Dokument, 35 mm, 9 aktów, 2118 m.

Film dokumentujący pobyt Ojca Świętego w Polsce w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Kilka sekwencji poświęcono wizycie w Nowej Hucie.

Prod. WFD (F. 3159).

KRONIKI FILMOWE - WFD

PKF 26A/79

Temat 2. 42,2 m. Real. – H. Makarewicz oraz Archiwum WFD. Początki budowy Nowej Huty oraz ujęcia współczesne ukazujące życie miasta  i pracę w kombinacie.

PKF 49B/79

Temat 1. 12,7 m. Real. – H. Makarewicz. Delegaci na Zjazd PZPR. Marian Kotarba – mistrz remontowy rozmawia  z robotnikami. Występują także M. Jarzębski – maszynista pociągu, K. Cichoń – suwnicowa.

MATERIAŁY ROBOCZE - WFD

Poz. 35273/4. 255 m. Real. – H. Makarewicz. 30-lecie Nowej Huty. Manifestacja społeczeństwa z udziałem Edwarda Gierka. Przejście gości ulicami Krakowa. Sukiennice – Sala Hołdu Pruskiego. E. Gierek stoi na tle obrazu. Spotkanie z przodującymi hutnikami. Odznaczenia zasłużonych. E. Gierek składa kwiaty pod pomnikiem W.I. Lenina w Nowej Hucie. Manifestacja. Przemówienia. Ujęcia z pobytu E. Gierka w kombinacie.

OŚWIADCZENIE DYREKTORA

Dążąc do realizacji zainicjowanego przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mecenatu społecznego nad sztuką i jej twórcami oraz ściślejszego powiązania krakowskiego środowiska artystycznego z załogą Huty im. Lenina, Huta zobowiązuje się do ufundowania sześciu rocznych stypendiów twórczych”

Fundując artystom plastykom stypendia nie chcieliśmy niczego narzucać. Nie traktujemy tego tak, jakbyśmy oczekiwali dzieł na zamówienie. Wierzymy jednak, że zapoczątkowane kontakty pomiędzy twórcami sztuki a naszą załogą, muszą przynieść korzyści obustronne. Poznanie pracy hutniczej załogi, jej różnorodnych potrzeb i problemów, wzbogaca wiedzę i angażuje emocjonalnie twórców sztuki, przybliża im rzeczywistość, wobec której nie mogą być obojętni.

Inż. Czesław Drożdż, dyr. Naczelny Kombinatu Huty im. Lenina / maj 1979 r./.

1980 rok

WYCIECZKA DO POLSKI

Reportaż, 35 mm, 3 akty, 790 m. Reż. – Ludwik Perski. Zdj. – Zbigniew Skoczek oraz Archiwum WFD. Montaż – Agnieszka Bojanowska.

Barwny reportaż turystyczno – krajoznawczy ukazujący piękno ziemi polskiej, w tym także Nowej Huty. Krótkiej wędrówce towarzyszy muzyka F. Chopina. Film zrealizowano również w wersji rosyjskiej.

Prod. WFD (f. 3325).

WALCOWNIA ZGNIATACZ

Materiał roboczy, 16 mm, 10 pudełek taśmy.  Real. - Maciej Szumowski.

Materiał filmowy na temat kształtowania się "Solidarności" w Hucie im. Lenina, strajk. Powstanie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Produkcja: realizacja prywatna.

KRONIKA FILMOWA - WFD

PKF 47A/80

Temat 1. 87,4 m. Real. – W. Jabłoński, Z. Skoczek, J. Tamara. Wypowiedzi hutników o “Solidarności” w kombinacie.

1981 rok

DANE DO ŻYCIORYSU

Dokument, 35 mm, czas proj. 13 min. Scen. i reż. – Jerzy Ridan. Zdj. – Andrzej Jeziorek. Muz. – Jerzy Matula. Montaż – Bożena Szypulska.

Bohaterem filmu jest emerytowany inżynier – Witold Michalik. Uczciwy, solidny pracownik kombinatu, znany z dużej operatywności   i rzetelności. Założył w Nowej Hucie klub fotograficzny  i Amatorski Klub Filmowy „Nowa Huta”.

Prod. WFO.

KRONIKA FILMOWA - WFD

PKF 45B/81

Temat 1. 42,7 m. Real. – Kuźniarski. Huta im. Lenina – zagrożenia  dla Krakowa. Zdjęcia lotnicze, dymiące kominy.

13 grudnia 1981 roku, godzina 18.30

Drodzy nasi najbliżsi, rodziny, Matki, Ojcowie, nasze dzieci...

Na ogłoszenie stanu wojennego Huta odpowiedziała pełnym strajkiem.  Jest to odpowiedź na aresztowanie naszych działaczy. Ten strajk jest naszym związkowym, podstawowym ludzkim obowiązkiem, potwierdzonym przez Statut.

[...] Odmawiamy wszelkiej współpracy z władzą, która odbiera nam demokratyczne prawa obywatelskie. Jeżeli wojsko przejmie władz i będziemy zmuszeni do pracy – będzie to praca pod przymusem.

[...] Do was najbliżsi zwracamy się z apelem o SOLIDARNOŚĆ,  o wzajemną pomoc, zajęcie się rodzinami nieobecnych, o spokój i godność w obliczu represji.

Za Komitet Strajkowy HiL - Mieczysław Gil.

O losach nowohuckiej “Solidarności” i strajku na Wydziale Zgniatacz opowiada  film zrealizowany w warunkach konspiracyjnych  “Wiosna Solidarności”. Realizacja Maciej Szumowski, prod. Niezależna Telewizja Kraków – Mistrzejowice, 1988 r.

1982 rok

10.XI.82

Dokument, 35 mm, 4 akty, 1399 m.

Filmowy zapis sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej w Nowej Hucie.

Prod. WFD (A. 90).

MATERIAŁ ROBOCZY - WFD

Poz. 37609. 180 m. Real. – Trzeszewski. Pogrzeb 20 letniego Bogdana Włosika, elektryka z HiL, który zginął 13 października 1982 roku w wyniku strzału oddanego przez funkcjonariusza MO w cywilu.

Listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u