Miasto-Ogród

Pracownia Animacji Ekologicznej OKN realizuje od 1995 r. projekt Miasto-Ogród, dotyczący rewitalizacji zieleni miejskiej w Krakowie, szczególnie zaś zieleni osiedlowej – terenów gęsto zabudowanych „blokowisk”. Projekt ma charakter otwarty i adresowany jest do rad dzielnic, działaczy osiedlowych, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli, administratorów bloków i kamienic prywatnych oraz mieszkańców Krakowa. Realizowany jest w różnych formach: konkursów, konsultacji, przeglądów, spotkań oświatowych i wyjazdów (wycieczek). Podstawowym celem tego działania jest kształtowanie wrażliwości na piękno i estetykę, wyzwolenie u mieszkańców Krakowa, zwłaszcza młodego pokolenia, poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, dostarczenie wrażeń w kontaktach z przyrodą i architekturą, popularyzowanie roślin pnących jako funkcjonalnych i pożytecznych, które są uzupełnieniem elewacji budynków, stanowią akcenty kolorystyczne, wpływają na ogólną sylwetkę domu, estetyczny wygląd ulicy i dobre samopoczucie mieszkańców i odnowę miasta.

Naszymi działaniami pragniemy nakłaniać i mobilizować krakowskie spółdzielnie mieszkaniowe, właścicieli i administratorów bloków i kamienic do większej troskliwości i dbałości o zieleń im przynależną. Przeglądy wiosenne i jesienne oceniane są przez komisję specjalistów (ogrodników, dendrologów, leśników, architektów krajobrazu), którzy podczas wizyt w ogrodach udzielają specjalistycznych porad, a najciekawsze i najpiękniejsze ogrody zostają nagrodzone. Komisja dokonuje oceny o następujące kryteria: funkcjonalność ogrodu, dobór roślin stanowiący istotę ciekawych kompozycji, pomysłowość i oryginalność układów roślinnych, kolorystyka, zapachy, wrażenia estetyczne, stopień uspołecznienia w dostępności do ogrodu i jego pielęgnacja, stopień dbałości o zieleń i urządzenia ogrodowe.

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy jest ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Są to „spotkania ogrodników”, na których omawiane są nagrodzone ogrody, kwietne balkony i oryginalne rozwiązania w zazielenieniu pnączami, wymieniane doświadczenia i spostrzeżenia z przeglądów. Z doświadczeń naszych korzystają coraz częściej rady dzielnic, które na swoich terenach organizują podobne konkursy.

Listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u