ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont

artzonaEtap I

Modernizacja i remont wnętrza budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w 2013 r. dofinansowane zostały w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury przy udziale środków własnych. Głównym celem zadania była rewitalizacja zaniedbanej i z tego powodu niewykorzystanej w pełni przestrzeni budynku pn. ARTzona (wnętrze budynku) i przystosowanie jej do prowadzenia nowoczesnej działalności artystycznej i społecznej. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida przeprowadził prace związane z przekształceniem obecnego pomieszczenia szatniowego w edukacyjną galerię pracownię, prace modernizacyjne dot. wymiany posadzki, stolarki drzwiowej, instalacji, wewnętrznej, wymianę oświetlenia w foyer budynku, prace związane z odświeżeniem ścian i powierzchni sufitowej, wymiany instalacji wewnętrznej i parkietu w sali tanecznej, stworzenia nowej szatni. Dzięki dotacji zakupiono także wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej: pianina akustycznego do galerii pracowni oraz krzeseł i stołów.

Wartość zadania inwestycyjnego: 398.303,22 zł., z czego z dotacji MKiDN 200 000 zł. Wkład własny został pokryty z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków, Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz środków własnych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Etap II

II etap modernizacji i remontu budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w 2014 r. dofinansowany został w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury przy udziale środków własnych i dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków. Zadanie było kontynuacją prac rozpoczętych w 2013 r. W 2014 r. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida przeprowadził prace związane z hydroizolacją fundamentów budynku ARTzony OKN, os. Górali 4, Kraków, modernizacją ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych, pokoi instruktorów, studia filmowego oraz małej sali taneczno-koncertowej. Ponadto dotacja przeznaczona została na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej: sprzęt do studia filmowego, meble do pokojów instruktorów.

Wartość zadania inwestycyjnego: 452 954 zł , z czego z dotacji MKiDN 150000 zł. Wkład własny został pokryty z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków oraz środków własnych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Etap III

W ramach III etapu odnowy budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na os. Górali 4 w 2015 r. podejmowane są działania dotyczące remontu elewacji oraz przystosowania pomieszczeń do działalności kulturalnej wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura d omów kultury, przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków.

Etap końcowy

"ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja i remont - etap końcowy" to zadanie kontynuujące działania przyczyniające się do pełnej rewitalizacji budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida mieszczącego się w Krakowie na os. Górali 4. ARTzona to otwarta przestrzeń dla działań społecznych i artystycznych tworzona od 2011 r., modernizowana dzięki dotacjom MKiDN w 2013, 2014 i 2015 r. W projekcie na 2016 r., końc zącym odnowę przestrzeni, realizowane są następujące prace: prace modernizacyjne dotyczące przyziemia i jego adaptacji do prowadzenia działalności kulturalnej (pracownia plastyczna, ceramiczna, pomieszczenie sanitarne), zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej: wyposażenie pracowni plastycznej, ceramicznej, zakup mebli do wyżej wymienionych pracowni i dużej sali tanecznej.

 

mkidn logo

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u