Instytucje kultury wesprą lokalnych artystów i twórców!

baner oknWydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków na zakup dzieł z zakresu twórczości artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury.

Program „Zakupu dzieł” adresowany jest do osób ze środowiska twórczego i artystycznego, których sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19. Jego celem jest uruchomienie nowych form współdziałania artystów i centrów kultury oraz dotarcie do twórców, którzy nie mają doświadczenia w kontakcie z Miastem i obecnymi mechanizmami wsparcia.

Realizacja Programu, na którą przeznaczono łącznie 250 000 zł., powierzona została czterem instytucjom kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, tj. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskiego Forum Kultury i Nowohuckiego Centrum Kultury.

Wnioski można składać od 6 do 17 maja br.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru wniosków w ramach Programu „Zakupu dzieł”: link

 

_____________

 

Instytucje kultury wesprą lokalnych artystów i twórców!

Cztery miejskie instytucje kultury – Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury oraz Nowohuckie Centrum Kultury – w ramach programu „Zakupu dzieł” przeznaczą łącznie 250 000 zł na wsparcie dla lokalnych artystów i twórców, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili źródła dochodu. To jeden z elementów pakietu działań pomocowych „Kultura Odporna”, który, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, realizuje Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Wnioski można składać od 6 do 17 maja br.

Epidemia koronawirusa doprowadziła do czasowego zamknięcia instytucji kulturalnych, odwołania wielu zaplanowanych wydarzeń i zawieszenia mnóstwa projektów i inicjatyw, ale dotkliwie uderzyła również w lokalnych twórców, artystów i animatorów kultury, pozbawiając ich dotychczasowych źródeł dochodu. Dlatego, w ramach pakietu działań pomocowych „Kultura Odporna” przewidzieliśmy wsparcie finansowe także dla nich – w formie programu „Zakupu dzieł”. Realizację tego zadania powierzyliśmy czterem miejskim instytucjom kultury, które doskonale znają środowiska twórcze na obszarach swojego działania i będą w stanie najefektywniej rozdysponować środki – wyjaśnia Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.


Dla kogo i na jakich zasadach

Program jest skierowany do artystów lub twórców (osób fizycznych), którzy prowadzą działalność artystyczno-kulturalną lub zajmują się upowszechnianiem kultury na terenie miasta Krakowa, płacą tutaj podatki i w związku z epidemią koronawirusa stracili źródła dochodu – aktualnie nie mają stałego lub czasowego zatrudnienia lub dochodów z umów cywilno-prawnych, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pobierają świadczeń socjalnych.

W ramach programu „Zakupu dzieł” będą wspierane działania twórcze (nigdzie dotychczas nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane) z zakresu twórczości artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury, w szczególności: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury oraz edukacji kulturowej i artystycznej. Składając wniosek trzeba będzie przedstawić propozycję takiego projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek w ramach programu „Zakupu dzieł”, a przewidziane w nim wynagrodzenie za realizację dzieła może wynieść maksymalnie 2500 zł brutto.

Rozpatrywaniem wniosków zajmie się Komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz czterech miejskich instytucji kultury, będących współorganizatorami programu. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym (zgodności z regulaminem programu „Zakupu dzieł”) oraz merytorycznym – w oparciu o następujące kryteria: atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, zgodność dzieła z założeniami programu „Zakupu dzieł”, a także spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi „Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” oraz komplementarność działań służących jego realizacji. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych. Pieniądze będą wypłacane na podstawie umowy o dzieło, którą z danym twórcą zawrze jedna z czterech miejskich instytucji kultury realizujących program: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury lub Nowohuckie Centrum Kultury.


Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu „Zakupu dzieł” można składać od 6 do 17 maja br., na dwa sposoby:

  • elektronicznie – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza wniosku na adres: kulturaodporna@krakowskieforum.pl
  • osobiście – wrzucając wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku do ogólnej urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Na kopercie z wnioskiem powinien znaleźć się dopisek: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program „Zakupu dzieł”.

Wyniki naboru (lista wnioskodawców i wybranych do realizacji dzieł wraz z przyznaną punktacją oraz wysokością wynagrodzenia) zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania wniosków na miejskiej platformie internetowej kraków.pl oraz na stronach internetowych miejskich instytucji kultury biorących udział w programie.


Kompleksowe wsparcie

Prezydent Miasta Krakowa 16 kwietnia 2020 r. wydał zarządzenie dotyczące przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych,  mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Znalazły się w nim rozwiązania wspierające m.in. branżę turystyczną, sportową oraz organizacje pozarządowe. Wprowadzono także czasowe zmiany związane z wysokością czynszów mieszkaniowych i opłat za wynajem lokali należących do Gminy Miejskiej Kraków. Przewidziano również kompleksowe wsparcie dla sektora kultury. Poza uwzględnionymi w zarządzeniu zasadami wsparcia ekonomicznego dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną na terenie Krakowa, dodatkowo, powierzono Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK realizację pakietu działań pod nazwą „Kultura Odporna”, adresowanego do środowiska twórczego i artystycznego, którego działalność została zagrożona stanem epidemii COVID-19. Pakiet obejmuje indywidualnych twórców i artystów, organizacje pozarządowe i instytucje kultury, a także sektory kreatywne powiązane z kulturą, w tym, m.in.: producentów muzycznych i audiowizualnych, sektor sztuk wizualnych, filmowy i wydawniczy. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to ok. 12 milionów złotych.


Do pobrania:

  • REGULAMIN programu „Zakupu dzieł”: PDF
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Zakupu dzieł” – WNIOSEK O UDZIAŁ W PROGRAMIE: WORD; PDF
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu programu „Zakupu dzieł” – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIEŁA W RAMACH PROGRAMU „ZAKUPU DZIEŁ”: WORD; PDF
Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u