Plan Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta - prezentacja

park kulturowy 11.201624 listopada 2016 r., godz. 17.00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Prezentacja projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta przez zespół autorów z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Myczkowskiego. Wstęp wolny.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych analiz zasobu krajobrazowego i uwarunkowań widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych Nowej Huty. Omówiona będzie także dokonana waloryzacja i diagnoza trwających w Nowej Hucie przemian oraz opracowane wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu dzielnicy. W prezentacji udział wezmą członkowie zespołu projektowego: prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski, mgr Karol Chajdys, dr Urszula Forczek-Brataniec, mgr Karolina Latusek, mgr Roman Marcinek, mgr Paulina Nosalska, mgr Wojciech Rymsza-Mazur, dr Andrzej Siwek, dr Krzysztof Wielgus.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków przewidzianych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tworzony jest na podstawie wyrażonej w uchwale decyzji Rady Gminy na wartościowych obszarach krajobrazu kulturowego. Na terenie objętym parkiem kulturowym tworzy się plan ochrony, przyjmowany przez Radę Gminy w drodze uchwały. W dokumencie tym znajdują się wytyczne w zakresie ochrony danej przestrzeni.

Prace nad utworzeniem Parku Kulturowego Nowa Huta oraz jego planu ochrony trwają od 2014 r. Prowadzi je wyłoniony w przetargu zespół z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, którego szefem jest prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski.

Organizator: Urząd Miasta Krakowa
Partner: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

 

Szczegółowe informacje:
Dział Animacji i Promocji Kultury
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, w. 18, animacja[at]okn.edu.pl
www.okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u