Zielony system Krakowa - ochrona i integracja terenów zieleni Nowej Huty

15 marca 2019 r., godz. 18.00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Spotkanie na temat scalenia i określenia form ochrony terenów zabytkowych i terenów zieleni dawnego lotniska Rakowce-Czyżyny oraz Parku Lotników Polskich. Dyskusja nad możliwymi wnioskami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Wstęp wolny.

Obecność zieleni w naszym mieście jest warunkiem jego rozwoju, wpływając bezpośrednio i dosłownie nie tyle na jakość życia jego mieszkańców, co wprost na jego trwałość i długość. Ilość zieleni jest równie ważna co sposób jej rozmieszczenia, spójności i systemowości. Rozumieli to ojcowie miasta w okresie Rzeczpospolitej Krakowskiej, projektując zielony pierścień Plant. Tak było u progu wieku XX, gdy rodziła się idea Wielkiego Krakowa, realizowana w okresie międzywojennym; miejsce zieleni jako równoprawnego tworzywa substancji urbanistycznej zagwarantowano w projekcie Nowej Huty i w awangardowych planach rozwoju miasta, powstałych po przemianach 1956 r. Kilkadziesiąt następnych lat było próbą sił między rozwojem a rozrostem Krakowa. Mimo wielu ambitnych studiów i planów, zieleń, przestrzenie otwarte, ciągi i osie widokowe, będące też ciągami przewietrzania miasta i ciągami ekologicznymi, traktowane były pretekstowo i ustępowały przed tendencjami nie tyle zagospodarowania co utylizacji przestrzeni. Ostatnie lata przyniosły pozytywne tendencje "ratowania tego, co się da" - sprzyja to jednak atomizacji i przypadkowości - w miejsce systemowości w traktowaniu zielonych terenów miasta. Podejście asocjacyjne w miejsce pożądanego holistycznego zostało niejako wymuszone długotrwałymi i niekorzystnymi przemianami - w miejscu zielonych kręgów czy pasm w strukturze miasta mamy obecnie zieloną mozaikę. Próba jej ocalenia poprzez niedawno uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych Krakowa jest znacznym sukcesem Miasta. Należy jednak zapytać - czy to wszystko? Po okresie podliczania strat i ocalania zielonych odłamków dawnych zespołów, należy poszukać możliwości łączenia tego, co rozerwane. Szans jest bardzo wiele; konieczna jest obywatelska, pozytywna działalność szukania możliwości scalania drobnych, większych i bardzo dużych obszarów zieleni i krajobrazu otwartego - wewnątrz miasta. Uwzględniać należy zasoby nieznanego jeszcze "krakowskiego, zielonego banku krajobrazowego", jakim są tereny pofortyfikacyjne, poprzemysłowe, pokolejowe; nieraz zaniedbane i na pierwszy rzut oka - nieprzyjazne i nieprzydatne. Nie pozwólmy "uzdatniać" ich w sposób najprostszy - jako przestrzeni kolonizacji wewnętrznej ostatniej "Terra Incognita" naszego miasta!
Doskonałym przykładem modelowo trudnych terenów o wielkim potencjale jest teren dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny oraz przyległego "Parku Lotników Polskich". Po publicznym zaprezentowaniu kilkudziesięciu prac akademickich, wykonanych na Politechnice Krakowskiej pod opieką pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu, rozpoczynamy cykl spotkań, których celem jest poszukiwanie możliwości powiązań, a więc odzyskiwania spójności, sensu i logiki zespołów zieleni w nowych i ewoluujących wciąż warunkach.
Marzenie o wyjściu z własnego domu i udaniu się nieprzerwanym, zielonym traktem w otwarty krajobraz nie jest nieziszczalne.

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej

Spotkanie organizowane przez Pracownię Animacji Ekologicznej OKN we współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, w. 21, animacja[at]okn.edu.pl
www.okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid

Listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u