Jak w 1918 roku Polacy niepodległość odzyskiwali... - konkurs na komiks dla dzieci w wieku 10-14 lat

Udział w konkursie jest bezpłatny. Regulamin i załącznik w rozwinięciu. 

Regulamin:

1. Organizator konkursu:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Złotego Wieku 14,
2. Zadanie konkursowe:
wykonanie komiksu przedstawiającego epizod – wydarzenie związane z odzyskiwaniem niepodległości w 1918 roku. Proszę uwzględnić udział realnego lub fikcyjnego bohatera.
3. Konkurs skierowany jest do uczestników w wieku 10-14 lat, zamieszkałych lub uczących się na terenie Krakowa.
4. Prace konkursowe należy wykonywać indywidualnie.
5. Format prac: A4. Praca powinna zwierać okładkę i 6 stron.
6. Technika wykonania: dowolna.
7. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe (tablet, smartwatch itp.) oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów podziękowania za pomoc udzieloną uczniom podczas przygotowań do konkursu.
8. Dostarczone prace powinny zawierać następujące dane uczestnika:
• imię
• nazwisko
• numer telefonu kontaktowego
9. Do komiksu należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
10. Prace należy dostarczyć w terminie do 29.10.2018 r. na adres:
Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków,
z dopiskiem „Jak w 1918 roku Polacy niepodległość odzyskiwali...”,
11. Komiksy można dostarczyć:
osobiście (w godzinach pracy klubu)
lub
drogą pocztową na podany wyżej adres (decyduje data wpływu do Klubu Kuźnia).
12. Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu oraz otwarcie wystawy prac odbędzie się w Klubie Kuźnia, 7.11.2018 r. o godz. 16.30.
13. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury.
14. Jury i organizator zastrzegają sobie prawo nieprzyznania pierwszego lub dalszych miejsc w konkursie, bądź też przyznania miejsc równorzędnych kilku uczestnikom.
15. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
16. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Informacji udziela:
Magdalena Lis
tel. 12 648 08 86
m.lis@kuznia.edu.pl

 

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u