Finał: premiera publikacji i BarCamp

2 grudnia 2017 r., godz. 16.00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Podczas wydarzenia odbędzie się premiera publikacji oraz BarCamp, czyli spotkanie przedstawicieli nowohuckich inicjatyw i miejsc. Będzie także można otrzymać bezpłatny egzemplarz przewodnika oraz spotkać się ze wszystkimi autorami.

PUBLIKACJA ALTERNATYWNY PRZEWODNIK PO NOWEJ HUCIE DO POBRANIA

Wersja papierowa "Alternatywnego przewodnika po Nowej Hucie" dostęna jest w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5) od 4 grudnia 2017 r. do wyczerpania zapasów.

W ramach projektu Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie od czerwca do listopada 2017 r. odbyło się dziesięć spacerów i pięć prelekcji, podczas których mieszkańcy Krakowa i nie tylko poznawali nieoczywiste oblicze Nowej Huty. A jest ona miejscem nie­zwykłym i wyjątkowym pod względem historycznym, prze­strzennym i społecznym. Jak dowiedzieli się uczestniczy projektu, tereny te odgrywały dużą rolę od czasów łowców mamutów, przez śre­dniowiecze i kolejne epoki aż do przemian 2. połowy XX w. Wtedy powstał niepowtarzalny układ urbanistyczny, który wpisano w krajobraz kulturowy kształtowany od setek lat.

Niezwykli są ludzie, którzy Nową Hutę two­rzyli i tworzą, niejednokrotnie posiadający tożsamość lokalną silniejszą niż w mieszkańcy in­nych dzielnic czy miast. Dlatego właśnie projekt i będąca jego podsumowaniem publikacja są swego rodzaju przewodnikiem po czasie i przestrzeni, gdzie w rolę narratorów wcielają się osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywi­ści, historycy, artyści, mieszkań­cy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów…

„Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” pod redakcją Jarosława Klasia wydany został przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwi­da w ramach projektu o tej samej nazwie, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Opowiada o Nowej Hucie rozu­mianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowi­ce, XVI Bieńczyce, XVII Wzgó­rza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Z założenia nie rości sobie praw do bycia opracowaniem kompleksowym, często wręcz z premedytacją pomijając wątki najbardziej znane i popularne. Ma być raczej subiektywnym spojrze­niem poszczególnych autorów na Nową Hutę. Na kartach tej książki przemierzamy z nimi wschodnią część Krakowa alternatywnymi drogami, na przekór utartym szlakom oraz dotychczasowym spojrzeniom i wyobrażeniom.

Przewodnik adresowany jest przede wszystkim do miesz­kańców Nowej Huty i Krakowa, ale także do turystów odwiedza­jących dzielnicę, dlatego w każdej części znajduje się streszczenie w języku angielskim. Publikacja w założeniu miała mieć atrakcyjną, minima­listyczną formę wizualną. Temu trudnemu zadaniu podołał Krzysz­tof Piła (www.nh50mm.com.pl), któremu zawdzięczamy opracowanie graficzne przewodnika. Wydawca i Autorzy mają nadzieję, że publikacja przypad­nie do gustu różnym odbiorcom i zachęci wszystkich, którzy po nią sięgną, do odkrywania Nowej Huty na swój własny, niepowta­rzalny sposób.

Bezpłatne egzemplarze Alternatywnego Przewodnika po Nowej Hucie będzie można otrzymać od dnia premiery w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, Kraków) oraz w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty. Wersja elektroniczna będzie dostępna do pobrania na stronie Ośrodka Kultury Norwida www.okn.edu.pl.

Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, red. Jarosław Klaś, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2017, 240 str.

W pierwszej części publikacji Jacek Górski, Maciej Miezian, Mariusz Machynia, Paweł Jagło i Jacek Gądecki przybliżają nam nieoczywiste historie o dzielnicy od prastarych łowców mamutów aż po współczesną gentryfikację – wątki mało znane, chociaż bardzo ciekawe. Część druga to spacery przygotowane przez Antoniego Łapajerskiego, Tomasza Mierzwę i Marcina Jakuba Mikulskiego, Annę Grochowską, Michała Wiśniewskiego, Marię Wąchałę-Skindzier, Michała Ostasza i Aleksandrę Tarczydło , Joannę Styrylską-Gałażyn, Łukasza Lendę, Marcina Pawlika oraz Piotra Pierzchałę. Prowadzą nas oni swo­imi współczesnymi ścieżkami po miejscach naznaczonych historią, pozwalając na nowo odkryć i od­czytać otaczającą nas przestrzeń. Ostatni rozdział przewodnika pokazuje, że Nowa Huta jest wciąż żywa i płodna. Hanna Szczypiór i Michał Michalik, Jagoda Pecela i Łukasz Barucha, Aleksandra Tarczydło i Michał Ostasz, Pauli­na Baran i Daria Bodziony, Gosia Szymczyk-Karnasiewicz, Paweł Derlatka i Marta Kozłowska-Der­latka opowiadają o niebanalnych miejscach, które zaciekawią za­równo mieszkańców Nowej Huty, jak i turystów.

Projekt Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie to działania edukacyjno-animacyjne z zakresu dziejów lokalnych w postaci spacerów szlakami dziedzictwa kulturowego, prelekcji o nieoczywistych historiach dotyczących terenów Nowej Huty oraz prezentacji miejsc, które odwołują się do lokalnej tożsamości. Przedsięwzięcie kończy wydanie tworzonej kolektywnie publikacji w formie alternatywnego przewodnika po przestrzeni i dziejach Nowej Huty w formie drukowanej i elektronicznej. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Szczegółowe informacje:
Dział Animacji i Promocji Kultury
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, w. 18, animacja[at]okn.edu.pl
www.okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid

Marzec 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u