Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie. Finał projektu

7 grudnia 2019 r., godz. 16.00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Finał projektu „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” realizowanego w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty: podsumowanie działań, zapowiedź książki i spotkanie z autorami. Wstęp wolny.

Dobiega końca projekt „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie”, realizowany od kwietnia 2019 r. przez Pracownię Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty. 7 grudnia 2019 r. w siedzibie organizatora na os. Gorali 5 odbędzie się finał przedsięwzięcia, na które składało się pięć spacerów i dziewięć prelekcji poświęconych różnym tekstom kultury o Nowej Hucie oraz rożnym środowiskom artystycznym tworzącym w tej części Krakowa. Podczas nich omawiano literaturę, fotografię, muzykę, sztuki plastyczne, film, teatr i architekturę. Poszczególne tematy przybliżali ich znawcy: Anna Grochowska, Adam Gryczyński, Paweł Jagło, Monika Kozioł, Maria Malatyńska, Maria Wąchała-Skindzier i Michał Wiśniewski.

O czym dowiedzieli się uczestnicy projektu? Że Nową Hutę uwieczniali plastycy, fotografowie i filmowcy, pisali o niej literaci, tworzono o niej piosenki i sztuki teatralne. Wreszcie sama jako taka stała się tekstem kultury dzięki swojemu niezwykłemu wyrazowi architektonicznemu i urbanistycznemu. Niemal od samego początku toczyło się w niej bogate życie kulturalne i artystyczne. Wyjątkowe było środowisko młodych architektów, którzy Nową Hutę planowali i artystów którzy tu działali. Na budowę przyjeżdżali pisarze – bywali tu i pisali o nowej dzielnicy najbardziej znani literaci. Niezwykle aktywni byli muzycy. Środowisko teatralne skupiało się najpierw wokół amatorskiego Teatru Nurt, a potem Teatru Ludowego, który rozsławił Nową Hutę daleko poza Kraków. Dzieła tworzyli tu liczni plastycy, otrzymujący w tej dzielnicy mieszkania i pracownie. Swoje miejsce znaleźli w Nowej Hucie również fotografowie i filmowcy, którzy zrzeszali się w klubach i kształcili kolejnych adeptów tych dziedzin.

Nie wzięliście udziału w wydarzeniach podczas projektu? To nic! Grudniowy finał podsumuje projekt, a jednocześnie będzie zapowiedzią publikacji zbierającej wszystkie poruszane wątki. Dodatkowo wydawnictwo wzbogacone zostanie o teksty na temat początków zorganizowanej działalności kulturalnej i rzeźb plenerowych w Nowej Hucie. Pionierska na rynku książka pod redakcją Jarosława Klasia i Marii Wąchały-Skindzier ukaże się już w grudniu.

O książce „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie”:

„70-lecie dzielnicy stało się dla pomysłodawców całego przedsięwzięcia okazją do próby syntetycznego opisu fenomenu Nowej Huty jako miejsca, które od blisko siedmiu dekad przyciąga uwagę twórców kultury i inspiruje ich do różnorodnych działań. To w dużej mierze właśnie dzięki nim dzielnica stała się ważnym, wielowątkowym tekstem kultury powojennej Polski, a wizerunki Nowej Huty kreowane przez literaturę, teatr, film, fotografię, a nawet muzykę zamieniały się w nośne i trwałe figury wyobraźni społecznej. One także przyczyniły się do skonstruowania emblematycznego obrazu Nowej Huty, który sublimował w sobie szereg stereotypowych skojarzeń związanych z blaskami, a potem cieniami okresu PRL i czasu transformacji. Jednocześnie na „swoim podwórku” Nowa Huta stopniowo przekształcała się w miejsce tętniące życiem artystycznym − eksperymentalną pracownią architektoniczną, laboratorium teatralnym, plastycznym, filmowym i kompozytorskim. Takie oblicze dzielnicy nie było jednak znane szerszemu odbiorcy, pozostając wiedzą lokalną, zastrzeżoną jedynie dla stosunkowo nielicznego grona zainteresowanych”.
Z recenzji dr hab. Moniki Golonki-Czajkowskiej, prof. UJ

„Omawiana książka uzupełnia dotychczasowe o bardzo ważny aspekt, jakim jest historia niezwykle ożywionych aktywności kulturalnych, jakie generowała przestrzeń Nowej Huty właściwie od samego początku funkcjonowania nowego miasta. […] Jedną z powtarzających się w tekstach i ważnych tez książki jest przeciwstawienie się obiegowej opinii, że w początkach swego istnienia Nowa Huta była miastem pozbawionym instytucji i inicjatyw kulturalnych. Ta obecna w tekstach swoista „archeologia” zjawisk kultury w socrealistycznym mieście, która jest jednocześnie obserwacją początków życia społecznego, rodzenia się więzi społecznych i lokalnych tożsamości nowych mieszkańców nowego miasta, jest jednym z najważniejszych walorów publikacji”.
Z recenzji dr Doroty Jędruch

Szczegółowe informacje:
Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 wew. 20, nowahuta@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid

Kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
norwid link
fbmin

 
  biblioteka
huta sztuki male
Blogi
Kontakt

stat4u